Neurologia

Neurologian poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan potilaita, joilla on keskushermoston, ääreishermoston ja lihaksiston elimellisiä sairauksia. Yleisimpiä diagnooseja ovat päänsärky, huimaus, aivoverenkiertohäiriöt, epilepsia, Parkinsonin tauti, MS-tauti ja muistisairaudet (alle 65-vuotiaiden diagnostiikka).

Sairaanhoitaja puh. 040 560 2314
Soittoaika ma - to klo 8 - 15